Letní příměstský tábor 19. 8. - 23. 8. 2019

Týdenní program je tématicky rozdělen na indiánské léto, dny hasičů, biková průprava, rozvoj sportovních dovedností v  přírodní tělocvičně a turistický výlet. Indiánský den bude pro zájemce zakončen přespáním v týpí.

Pro koho je tábor určen:

•             Tábor je vhodný pro sportovně založené děti od 6 do 12 let, tuto akci můžete šířit mezi své známé a kamarády (za šíření předem děkujeme).

Cena:      1300,- Kč za jedno dítě

Součástí ceny je:

•             Pedagogický dozor

•             Teplý oběd

•             Pitný režim

•             Program tábora, potřebné pomůcky, účastnický diplom

Příchod a odchod:

•             Příchod dětí: 7:30-8:00

•             Vyzvedávání dětí: 15:30-16:00