Dále jen „subjekt údajů“

Uděluji tímto souhlas se zpracováním osobních údajů Sportovnímu klubu Polevsko z. s. 47116  Polevsko 103, IČ 01486578 dále jen „správce“ za níže uvedených podmínek:

 1. Zpracovávané údaje
 1. Jméno a příjmení dítěte
 2. Jméno a příjmení zákonného zástupce
 3. Bydliště dítěte
 4. Bydliště zákonného zástupce
 5. Rodné číslo dítěte
 6. Telefonní spojení zákonného zástupce
 7. E-mail zákonného zástupce
 1. Účel zpracování osobních údajů

Poskytnutí osobních údajů je nutné pro zajištění pobytu dítěte, bez jehož souhlasu by nebylo možné dítě do příměstského tábora – dle přihlášky -  umístit.

 1. Použití osobních údajů
 1. Uvedení jména, příjmení při platbě za službu
 2. Poskytnutí jména, příjmení dítěte i zákonných zástupců lektorům z důvodu vzájemné komunikace
 3. Poskytnutí telefonního čísla zákonného zástupce lektorům z důvodu zdravotní či psychické nepohody dítěte
 4. Poskytnutí údajů záchranným složkám ČR
 5. Uveřejnění fotodokumentace pořízené z akce na stánkách spolku www.polevsko.ski případně i na FB polevsko.ski
 6. e-mail může být rozesílán hromadným způsobem, tj. e-mail bude viděn i ostatními účastníky, zákonnými zástupci účastníků akce tj. poskytnutí třetím osobám
 1. Souhlas je svobodným vyjádřením a proto je možné souhlas kdykoli odvolat.
 2. Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.